Op De Marke is altijd plek voor jou! Iedereen is welkom!

Op De Marke word je gezien.


Je kan instromen op de volgende niveaus: basis/kader, kader/mavo of mavo/havo. Je zit vier jaar op het vmbo en daarna stroom je door naar het mbo of de havo. De Marke is een echte vmbo-school waar je niet alleen uit de boeken leert, maar ook lekker praktisch aan de slag gaat. Dit doen we op alle niveaus.

Op De Marke hebben we een tweejarige brugperiode. In die twee schooljaren wordt duidelijk welke vakken heel goed gaan en voor welke vakken jij extra aandacht kan gebruiken. Als je een vak, zoals biologie, erg makkelijk vindt, dan dagen wij je uit om (binnen je klas) op een ander niveau de les te volgen of je nog meer te verdiepen in de lesstof. Je laptop kan hierbij helpen. Je krijgt twee schooljaren de tijd om je voor te bereiden op de bovenbouw. In overleg met je docenten te kijken naar welk niveau nu het beste bij je past.

Jouw groepsdocent(en) geeft jou les in verschillende vakken en is daarnaast ook jouw mentor. Met je mentor hebben jij en je ouder(s)/verzorger(s) veel contact, deze mentor is jouw eerste aanspreekpunt. Jij ziet hem/haar dus veel uren in de week.

Anders dan op de basisschool is een vakdocent iemand die lesgeeft in een vak, zoals Engels, techniek of verzorging.

Alle klassen van de onderbouw zitten de eerste twee schooljaren bij elkaar op locatie Noord in een eigen vleugel. Zo wordt je gezien op school, leren wij elkaar snel kennen en sluit je vriendschappen. Ook zit er op deze locatie de bovenbouw van de mavo. Op locatie Zuid heb je de bovenbouw basis en kader.

Op De Marke werk je met een laptop. Wij vinden het belangrijk dat je op deze manier ook heel vaardig wordt met ICT. Dit helpt jou om nog meer uit de lessen te halen. Zo kan je de vakken volgen op jouw niveau of je verdiepen in een vak.

Je hebt een mooie mix tussen theorielessen en praktijklessen. We leren je zelfstandig te worden, samen te werken en te ontdekken waar je goed in bent en waar je interesses liggen. Dit doen wij door je ervaringen aan te bieden, zoals stage-, sport- en muziekactiviteiten. Daardoor weet jij beter er allemaal te kiezen valt. Zo krijg je vakken die je al kent van de basisschool, maar ook praktijkvakken zoals verzorging, techniek en kunstvakken.

We starten met het eerste uur om 8:15u en je hebt tot uiterlijk 15:15u les in leerjaar 1. De lestijden voor de leerjaren 2 t/m 4 zijn van 8:15u tot 16:05u.

In het eerste leerjaar krijg je geen huiswerk. Vanaf het tweede leerjaar krijg je steeds meer huiswerk.

Op de bovenbouw basis en kader kan je kiezen uit zeven profielen: Bouwen Wonen & Interieur, Produceren Installeren & Energie, Mobiliteit & Transport, Dienstverlening & Producten, Economie & Ondernemen, Horeca Bakkerij & Recreatie en Zorg & Welzijn. Op de bovenbouw mavo kan je kiezen uit de profielen Techniek, Zorg & Welzijn en Economie. Alle profielen hebben een praktijkvak.

Alle leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld door extra tijd tijdens toetsen of het gebruik van speciale software. Wij gebruiken hierbij ons dyslexieprotocol.

Voor wat extra hulp tijdens een bepaalde periode is er altijd iemand die de leerling kan helpen en begeleiden. Zo kan bijvoorbeeld de leerlingbegeleider de leerling ondersteunen bij terugkeer na een ziekteperiode, de omgang met andere leerlingen of met extra studiebegeleiding. In onze ondersteuningsgids kun je hier van alles over lezen (linkje inplakken) Als je verder nog vragen hebt over de ondersteuning mag je altijd contact opnemen met de ondersteuning coördinator van De Marke.

In 2021 gaan we starten met de nieuwbouw. In 2024 is de school klaar! Dan zitten de onderbouw (jaar 1 en 2) en de bovenbouw (jaar 3 en 4) in één gebouw. Dit maak jij dus nog mee als je op De Marke start in schooljaar 2021/22.
Vind je het leuk om mee te praten over hoe het nieuwe gebouw er voor jou, en voor de leerlingen na jou uit gaat zien, dan nodigen wij je graag uit om je stem te laten horen. Zeg dit tegen je mentor.