Nee. We werken met jou aan dezelfde doelen en diploma-eisen als bij de andere middelbare scholen. We hebben duidelijke regels en er is regelmaat. Dat zorgt voor de rust die nodig is om goed te kunnen werken. De vrijheid voor de leerling zit vooral in de manier waarop hij/zij de opdrachten kan uitvoeren. En “vrij' betekent vooral dat we leerlingen willen laten opgroeien tot zelfstandige, vrijdenkende mensen.

Wat speciaal is aan ons onderwijs voor hoofd, hart en handen is teveel om in een paar zinnen uit te leggen. In het kort:

  • Een kleine knusse leerroute waar we veel samen doen.
  • Ons brede vakkenpakket. Naast de “normale” vakken kennen we bijvoorbeeld: koken, tuinbouw, theater, muziek, houtbewerking, metaalbewerking, multimedia, textiel en boetseren.
  • Je hebt twee tot drie jaar dezelfde mentor die jou ook les geeft. We houden de klassen zo lang mogelijk bij elkaar.
  • We werken niet alleen uit boeken. De docenten maken ook hun eigen lessen vanuit enthousiasme voor hun vak. Een deel van ons onderwijs bestaat uit projectonderwijs waarbij je ook met je handen werkt en je regelmatig buiten de school komt. Dit noemen wij periodeonderwijs.
  • Onze bijzondere weken: projectweek, buitenweek, theaterweek
  • Onze jaarfeesten Michael, Advent, Kerst, Pasen en St. Jan vieren we als hele school met elkaar.

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind op een bepaalde manier creatief is. Alleen geeft elk kind dat op eigen wijze vorm. De één doet dat bijvoorbeeld vooral tijdens wiskunde, de ander vooral tijdens tekenen en schilderen. Het Corberic past bij jou als jij en je ouders enthousiast worden van ons onderwijs.

Nee. Steeds meer kinderen in Nederland kiezen voor vrijeschool onderwijs. Ook als zij op een niet-vrije basisschool hebben gezeten. Zo’n 85% van de leerlingen op Het Corberic komt niet van een vrije basisschool. Als ons onderwijs jou en jouw ouders aanspreekt sluit je goed aan bij ons onderwijs.

Je kunt je bij ons aanmelden als je een mavo, havo of vwo schooladvies hebt gekregen. Het plaatsingsadvies moet minimaal mavo/havo zijn. In de eerste twee jaar zit je in een mavo/havo of havo/vwo klas. Daarna in een derde klas havo/vwo of nog twee jaar in een mavo klas.

Op Het Corberic kun je in vier jaar je mavo diploma halen. Havo/vwo duurt bij ons 3 jaar (onderbouw). Daarna ga je naar de bovenbouw havo/vwo van het Etty Hillesum Lyceum: Het Vlier. Je hebt ook de keuze om naar de bovenbouw van de havo/vwo van de vrijeschool in Zutphen te gaan.

Het Corberic bestaat nog geen 4 jaar en heeft daarom op dit moment nog geen mavo examenresultaten. Wel na dit voorjaar als we voor het eerst vrijeschool mavo examens afnemen. We weten ook dat vrijescholen vaak goede examenresultaten hebben in vergelijking met andere scholen in het land.

We hebben nauw overleg met de bovenbouw havo/vwo van Het Vlier en de vrijeschool Zutphen om de aansluiting met hun goed te laten zijn. En we bieden voldoende keuzeprofielen zodat er altijd aansluiting is bij mbo-profielen en die van de bovenbouw havo en vwo.

Het Corberic heeft goede scores bij de tevredenheidsenquêtes onder de ouders, leerlingen en medewerkers

Nee. Dit hebben we drie jaar geleden één keer gedaan, maar dat doen we niet meer.

We vragen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Die is hoger dan op andere scholen omdat we veel extra’s organiseren en omdat we bij de bijzondere vakken die we geven extra uitgaven hebben.

Computers zijn onderdeel van ons leven. Dus ook in ons onderwijs. We gebruiken digitale middelen en methodes als dat ons onderwijs beter maakt. We hebben ook mediawijsheid lessen om jou vaardiger te maken en je te laten ontdekken wat voor moois je met de computer kan. Als je bij ons instroomt, bieden we je ouders de mogelijkheid om een laptops voor jou te huren. Je kunt ook je eigen laptop kopen en die meenemen naar school.

Onze kleinste klas telt 16 leerlingen. Onze grootste klas 31 leerlingen.

Je hebt rond de 30 lesuren per week. In de eerste twee jaar begin je bijna altijd om 9.00 uur. In het derde en vierde leerjaar beginnen de lessen ook regelmatig om 8.15 uur. Meestal ben je tussen 15.00 uur en 16.00 uur klaar met de lessen.

Heb je bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of autisme? Is plannen voor jou lastig of heb je moeite met lang concentreren? Dan zorgen wij voor goede ondersteuning. We hebben hiervoor een ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleiders en een expertisepunt die samen met jou, je ouders en de mentor een eigen begeleidingsplan maken en uitvoeren.

In het eerste jaar willen we zo weinig mogelijk huiswerk meegeven. Soms is het wel nodig en het is goed alvast een beetje te wennen want in de volgende jaren krijg je wel steeds wat meer huiswerk.

In de eerste twee jaar toetsen we af en toe om samen met jou te kijken of je de lesstof beheerst. Dat doen we met mate. Gespreid over het jaar en dus niet in toetsweken. Liever nog beoordelen we werkstukken en periodeopdrachten. Daaraan kunnen wij veel beter zien of jij de lesstof hebt begrepen en verwerkt.
Pas aan het eind van het derde jaar toetsen we in toetsweken voor je schoolexamens mavo of om te oefenen voor de toetsweken in de bovenbouw havo en vwo.

Dat gaat heel goed. We hebben onze eigen vleugel in het gebouw met een eigen ingang en aula (de Refter) maar we leven niet in een “bubbel”. Leerlingen van beide leerroutes ontmoeten elkaar regelmatig en in de examenklassen hebben we samen les voor de keuzevakken.